czwartek, 27 września 2012

Matka Boska Tuchowska (Holy Mary from Tuchow)

Czczona w Tuchowie podobizna Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzi z XVI w. Obraz zasłynął cudami i co roku przyciąga na Lipowe Wzgórze tysiące pielgrzymów.

Głowy Madonny i Dzieciątka są zwrócone ku patrzącemu na obraz, oczy szeroko otwarte, spoglądają poważnie i jednocześnie z wielką dobrocią. Prawa rączka Dzieciątka Jezus spoczywa na błękitnej kuli zwieńczonej krzyżykiem, która oznacza glob ziemski lub wszechświat, lewą zaś podnosi w geście błogosławieństwa. Matka Boża trzyma w prawej ręce rozkwitłą różę, co stawia cały obraz w grupie ikonograficznej związanej z krzewem różanym, wizją apokaliptyczną i ogrodem rajskim. Oryginalne, malowane szaty Maryi i Jezusa pokrywa obecnie metalowa „sukienka.”The icon of Holy Mary from Tuchow is adored in the southern Poland. It dates back from XVI and have become famous for many miracles which happened thanks to the painting.
Madonna's and Jesus' heads are turned towards the one who looks at the icon. They are serious, full of love. Right hand of the Baby lays on the blue sphere wchich pictures the universe. Left one is raised in a gesture of blessing.
On the original icon there's a metal "dress" which hides the painted robes.

0 komentarze:

Prześlij komentarz