czwartek, 27 września 2012

Święty Paweł (Saint Paul)
Wykształcony w Jerozolimie faryzeusz; początkowo prześladowca chrześcijan. Pod wpływem wydarzenia w drodze do Damaszku około 35/36 roku, nawrócił się i przyjął chrzest. Odbył trzy podróże misyjne. W czasie prześladowania chrześcijan, rozpętanego po pożarze Rzymu, został skazany na śmierć i ścięty w Rzymie zapewne w 64 lub 67 roku. Przypisuje się mu autorstwo 13 listów, wchodzących w skład Nowego Testamentu.

Paweł wywarł wielki wpływ na wczesnych chrześcijan, będąc zwolennikiem rozszerzenia misji na pogan, nazwany został przez tradycję Apostołem Narodów .

Ikona św. Pawła należy do ikon typu ikony domowej. Według Dionizjusza z Furny, autora podręcznika dla malarzy ikon, św. Pawła należy przedstawiać jako –„…człeka łysego, z brodą skudloną i szpakowatą,… ”Saint Paul was a well-educated pharisee. He got religion during his journey to Damascus around 33/36. He made three missions. During the oppresions of the christians he was sentenced to death and decapitated afted the fire in Rome. He is known as an author of 13 letters included in the New Testament.
In the iconography he is shown (as Dionysius from Furna says) as a bald man with a pepper-and-salt beard.

0 komentarze:

Prześlij komentarz