czwartek, 27 września 2012

Święty Łukasz malujący ikonę Marii Panny (Saint Luke Painting the icon of Holy Mary)Według tradycji pierwsza ikona Matki Bożej została napisana przez Ewangelistę Łukasza z Antiochii na desce ze stołu z Wieczernika, który ikonę podarował wraz z Ewangelią Teofilowi, dalsza droga ikony wiedzie przez Jerozolimę i Konstantynopol, gdzie została umieszczona w kościele. Od IX w. wykształcił się wzór ikonograficzny wizerunku Maryi – Hodigitrii i stał się przykładem dla licznych kopii.
Matka Boża na ikonach zawsze jest zamyślona (zatroskana), przepełniona jest mądrością i siłą duchową, Dzieciątko może czule przyciskać do siebie, albo lekko je podtrzymywać.As the tradition says, the very first icon picturing Holy Mary with a Baby was painted by Saint Luke the Evangelist. It is also said that it was painted on the wooden board taken from the table. Since the IX century it has generated an iconic pattern of showing Holy Mary - Hodigitria. 
In the picture Holy Mary is always thoughtful, she is full of wisdom and spiritual strenght. She might carry the Baby strongly or just slightly prop Him.

0 komentarze:

Prześlij komentarz