• Obraz Wszystkich Świętych
  • Obraz Wszystkich Świętych
  • Matka Boska Kazańska
    Perła ikonografii rosyjskiej.


Zobacz więcej


Zobacz więcej


Zobacz więcejZobacz więcej
Zobacz więcej

Wernisaż wystawy "Pisane Sacrum" (The vernissage of the "Written Sacrum" exhibition)

Wernisaż odbył się 19.10.12 w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wydarzenia:

The vernissage took place 19th October 2012 in the Etnographic Museum of Tarnow. Here are some photos:


źródło: tarnow.pl

źródło: tarnow.pl

źródło: tarnow.pl


Więcej zdjęć z wernisażu na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie (link)

More photos on the website of the County Museum in Tarnow (link)


Wystawa otwarta do 31.01.2013.

The exhibition is open until 31st January 2013.

Zobacz więcej

Matka Boska Kazańska (Holy Mary from Kazan)
Według podania ikona została znaleziona w Kazaniu dzięki widzeniom, których doświadczyła ośmioletnia dziewczynka. Matka Boska objawiła jej się i opowiedziała o obrazie, który został ukryty przez mongolskie i muzułmańskie władze w ruinach spalonego budynku. Ikonę umieszczono w kościele w Kazaniu.

Matka Boża (Theotokos, gr. Θεοτόκος), jest najczęściej przedstawianym wizerunkiem. Ma na głowie nakrycie, opadające na ramiona, - maforion, który zwykle maluje się kolorem czerwonym (symbol cierpień i przypominanie o królewskim pochodzeniu). Dolne ubrania maluje się w kolorze błękitnym, jako znak niebieskiej czystości Bogurodzicy, najdoskonalszej z ludzi. Na czole i na ramionach Bogurodzicy przedstawiane są trzy złote gwiazdy na znak tego, że Bogurodzica przed Bożym Narodzeniem, w trakcie Narodzin i po Nich, była Dziewicą. Istnieje pięć głównych typów wyobrażeń Matki Bożej różniących się między sobą ułożeniem Dzieciątka.As the story says, the icon was found in the city of Kazan (Russia) thanks to the wisions witnessed by an eight-year-old girl. Holy Mary manifested herself to the girl and told about the picture hidden in the ruins of the burnt building. Then the icon was placed in the church in Kazan.

Mother of God is the most common visage. Her hair is capped with a headgear called maforion. It is usually painted red (the colour of pain and royal backround) On the forehead of Mary and her arms there are three golden stars as the symbol of Holy Mary's virginity before, during and after Jesus' birth. There are five main types of picturing Mary.

Zobacz więcej

Beata Olszewska
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, ukończyła również Studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

„Ikona towarzyszyła mi od zawsze. Poszukiwania miejsca, gdzie można zgłębić tajniki właściwego malowania Ikony, zaprowadziły mnie do prowadzonej przez Jezuitę Ojca Zygfryda Kota pracowni w Krakowie. Tam naprawdę odkryłam tajniki Ikony- teologię, symbolikę przedstawień i technikę tempery jajowej, którą stosowano w ikonie.
Od ośmiu lat „piszę” ikony pod okiem mistrza, obecnie współtworzę Grupę krakowską malarzy ikon - „Lumen” działającą przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” w Krakowie.”

/Watch the pictures to see the English descriptions./

Kontakt: beata_ikona@onet.pl

tel. 697 698 238