niedziela, 7 października 2012

Pieta „Nie opłakuj mnie Matko” (Pieta "Don't cry over me, Mother")
Ikona w centrum zawiera podobiznę Chrystusa wciąż znajdującego się w grobie, lecz już żywego. Jego postać wpisana jest w krzyż. Maria opłakuje swojego Syna, obejmuje go. Czyni to jednak w sposób umiarkowany, połączony z uwielbieniem Boga.
Jest to ikona z cyklu ikon Wielkiego Tygodnia. Pół zamknięte oczy Zbawiciela wskazują, że to umarłe ciało jest ziarnem, które wydaje owoc życia wiecznego. Maryja towarzyszy Synowi do końca
In the center of the icon a likeness of Christ is placed. He is still in a tomb but he's already alive. His posture is inscribed in the shape if the cross. Holy Mary is crying over her son, she is embracing him. Nevertheless she's doing that in a moderate way. She is concentrated on adoration of real God.

The icon belongs to Holy Week serie. Half-closed eyes of Christ imply that the dead body is a grain which is to fructify with the eternal life. Mary accompanies her son till the end.

0 komentarze:

Prześlij komentarz