sobota, 6 października 2012

Archaniol Gabriel (Archangel Gabriel)

Aniołowie bardzo często pojawiają się na kartach Starego i Nowego Testamentu; mówi o nich Pan Jezus i Apostołowie. Rozmawiają z nimi święci; są obecni w liturgii Kościoła; o ich istnieniu i roli w naszym życiu nauczają papieże i sobory. To istoty duchowe, ale niekiedy przyjmują postać widzialną dla ludzi, by wypełnić powierzoną im przez Boga misję. Aniołowie, będąc jak ludzie obdarowanymi rozumem i wolną wolą, pozostają od ludzi nieporównanie doskonalsi. Zostali stworzeni przez Boga, tak jak świat i człowiek, a ich liczba jest niezliczona. Nieustannie adorują Stwórcę w niebie. Są bezgranicznie szczęśliwi, bo oglądają piękno, dobroć, mądrość i doskonałość Boga, przebywają w obecności Chrystusa i Jego Matki - Królowej Aniołów.

Będąc w służbie Najwyższego, służą jednocześnie ludziom. Każdy człowiek, niezależnie od wyznania, ma swojego niebieskiego opiekuna - Anioła Stróża. Tradycja mówi o siedmiu archaniołach; Pismo Święte podaje imiona trzech z nich: Michał, Rafał i Gabriel. Aniołowie nie są sobie równi. Jedni przewyższają innych pod względem doskonałości, mocy czy rozumu. Według tradycji chrześcijańskiej najwyżej stoją serafini i cherubini.


Anioł Pański to ARCHANIOŁ GABRIEL. Jego imię oznacza: "mąż silny Bogiem" lub "Bóg jest mocą". Jest posłańcem Bożym, który oznajmia ludziom najważniejsze nowiny i zwiastuje im wielką radość, tak jak to było w przypadku Zwiastowania. To jego słowa powtarza się w modlitwie „Zdrowaś Mario.” Według tradycji Gabriel był opiekunem Świętej Rodziny i to on objawił się św. Józefowi we śnie.Archangel Gabriel. His name means "God is the power". He's God's messenger who proclaims most important messages from God. He foreshadows the joy as it was in the instant of Announciation. Gabriel's words are repeated every time when we pray with "Holy Mary". It is believed that Gabriel was the guard angel of the Holy Family and the one who manifested himself in the dream of Josef.

0 komentarze:

Prześlij komentarz