niedziela, 7 października 2012

Chrystus Pantokrator (Christ Pantocrator)                                                                                                       „Potem ujrzałem wielki biały tron
                                                                                                             i na nim Zasiadającego …”Ikony przedstawiające Chrystusa Pantokratora (Wszechładcy) należą do najważniejszych i najbardziej czczonych przedstawień. Najstarsze wizerunki Zbawiciela - Wszechwładcy pochodzą już z VI wieku z Bizancjum, zaś jego źródłami kanonicznymi są: Ewangelia św. Łukasza(21,27) oraz Apokalipsa św. Jana(20,11)
Chrystus Pantokrator najczęściej przedstawiany jest w popiersiu, a może być ukazany w całej postaci, siedzący na tronie. Jezus przedstawiony jest na wprost z uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. W lewej trzyma księgę lub zwój, który ma ją symbolizować. Szaty Zbawiciela składają się z czerwonej szaty spodniej i niebieskiej wierzchniej, lecz ta kolorystyka nie zawsze jest zachowana.
Na otwartej księdze może być napis „Ja jestem światłością świata” lub krótki fragment Ewangelii.


The icons showing Christ Pantocrator belong to the most important and mostly adored visages of Jesus. The Pantocrator is shown with his right hand raised in the gesture of blessing. In the left hand he carries a book or a coil of paper. The colours of his clothing are always the same. If the book is open, there might be a inscription "I am the light of the world" or a short fragment from the gospel.


0 komentarze:

Prześlij komentarz