niedziela, 14 października 2012

Matka Boska Kazańska (Holy Mary from Kazan)
Według podania ikona została znaleziona w Kazaniu dzięki widzeniom, których doświadczyła ośmioletnia dziewczynka. Matka Boska objawiła jej się i opowiedziała o obrazie, który został ukryty przez mongolskie i muzułmańskie władze w ruinach spalonego budynku. Ikonę umieszczono w kościele w Kazaniu.

Matka Boża (Theotokos, gr. Θεοτόκος), jest najczęściej przedstawianym wizerunkiem. Ma na głowie nakrycie, opadające na ramiona, - maforion, który zwykle maluje się kolorem czerwonym (symbol cierpień i przypominanie o królewskim pochodzeniu). Dolne ubrania maluje się w kolorze błękitnym, jako znak niebieskiej czystości Bogurodzicy, najdoskonalszej z ludzi. Na czole i na ramionach Bogurodzicy przedstawiane są trzy złote gwiazdy na znak tego, że Bogurodzica przed Bożym Narodzeniem, w trakcie Narodzin i po Nich, była Dziewicą. Istnieje pięć głównych typów wyobrażeń Matki Bożej różniących się między sobą ułożeniem Dzieciątka.As the story says, the icon was found in the city of Kazan (Russia) thanks to the wisions witnessed by an eight-year-old girl. Holy Mary manifested herself to the girl and told about the picture hidden in the ruins of the burnt building. Then the icon was placed in the church in Kazan.

Mother of God is the most common visage. Her hair is capped with a headgear called maforion. It is usually painted red (the colour of pain and royal backround) On the forehead of Mary and her arms there are three golden stars as the symbol of Holy Mary's virginity before, during and after Jesus' birth. There are five main types of picturing Mary.

0 komentarze:

Prześlij komentarz