niedziela, 7 października 2012

Mandylion (Mandilion)
                                                                                                            „Twego oblicza szukam Panie.
                                                                                                Nie ukrywaj przede mną twego oblicza”.


Acheiropoietos (Mandylion)- nazywana bywa ikoną ikon i stanowi prototyp i źródło wszelkich innych przedstawień Jezusa Chrystusa.
Uważana jest za pierwszy obraz Jezusa powstały jeszcze za jego życia. Istnieją dwie teorie pochodzenia ikony Acheiropoietos : wschodnia i zachodnia (zachodnia to oblicze Chrystusa odbite na chuście św. Weroniki w drodze na Golgotę).
Według tradycji wschodniej Mandylion- Acheiropoietos, jest to jeden z pierwszych wizerunków -obraz nie ludzką ręką uczyniony- przedstawia głowę Chrystusa spokojnego, nie cierpiącego jak na chuście.
Chory na trąd król syryjskiej Edessy Abgar V posłał do Jerozolimy archiwaliusza i zarazem artystę Ananiasza z zaproszeniem Chrystusa do Edessy, by uzdrowił władcę.
Okazało się jednak, że Jezus nie może przyjść, a niezwykły blask bijący od Jego twarzy, uniemożliwia artyście stworzenie podobizny. Wówczas Chrystus obmył twarz i otarł ją płótnem, które dał Ananiaszowi, aby za jego pomocą uzdrowił króla. Na materiale pozostało odbicie twarzy Zbawiciela -Acheiropoietos .
W czasie oblężenia Edessy wizerunek został zamurowany w niszy nad bramą miasta i wówczas pojawiło się cudowne oblicze Chrystusa na płycie. Wizerunek przeniesiony później do Konstantynopola zaginął po splądrowaniu miasta przez krzyżowców.
According to the Tradition one of the first pictures of Christ came to being in 13-50 while Abgar V was in the power. When the king went down with leprosy, he wanted Jesus to cure him miraculously. As Jesus was unable to come and save Abgar, he washed his face and dried it with a piece of linen. Somehow the picture of his visage stayed on the fabric. When the messenger provided the king with the picture, Abgar recovered.

0 komentarze:

Prześlij komentarz